Home


2018: ROSMOLEN WIJKFEEST NEE – BUURTCAMPING ZAANSTAD JA

Zoals je kunt merken in de Rosmolenwijk, wordt er volop gebouwd, vernieuwd en vinden er herstelwerkzaamheden plaats. De gemeente Zaanstad is actief met de herindeling Rosmolenwijk. De informatieavonden, de eerste was op 8 maart in buurthuis De Kolk, worden druk bezocht. Sommige bewoners maken al een begin met de herfundering van hun eigen pand. Zo wordt ook “de loods” (bekend van het straatfeest)  in de Kopermolenstraat dit jaar aangepakt.

Al deze acties in de wijk hebben helaas consequenties voor het Rosmolen Wijkfeest in 2018.Daarom is besloten dit feest – voor het eerst in al die jaren – deze keer niet door te laten gaan.

Contact: info@rosmolenwijkfeest.nl