Over Rosmolen Wijkfeest

Historie en organisatie Rosmolen Wijkfeest

In september 2002 is in Zaandam de eerste Rosmolen Wijkmanifestatie georganiseerd. Deze duurde één week en was bedoeld als tegemoetkoming voor alle bewoners van de Rosmolenwijk als gevolg van de herstructurering en werd gefinancierd door het Wijkbeheer Rosmolenwijk en Woningcorporatie Parteon. Later is daar ook financiële ondersteuning van de gemeente bijgekomen. Een groep bewoners heeft het initiatief genomen om een buurtfeest te houden. Verschillende straten hebben zich toen aangemeld. Er werden rommelmarkten, spelletjes voor kinderen, voetbal voor de wat oudere jeugd en straatbarbecues georganiseerd. Voor volwassenen was er volksdansen in sporthal De Struijck.

In de Kopermolenstraat hadden Gerrit en Antoinette van Huisstede een straatfeest georganiseerd i.s.m. stichting Welsaen en de gemeente. Kleinschalig begonnen, maar een groot succes. Dit smaakte naar meer en zo is het Rosmolen Wijkfeest tot op heden ieder jaar herhaald met op vrijdag de 55+ lunch (meestal in De Kolk) en op zaterdag het straatfeest in de Kopermolenstraat. Met steeds meer attracties en optredens is het straatfeest uitgegroeid tot een feest van formaat. Slechts twee keer – in het 2e en 6e jaar – vond het ‘straat’feest vanwege het slechte weer in sporthal De Struijck plaats. Maar elk jaar ging het feest door!
De Rosmolen Wijkmanifestatie is uiteindelijk van een week teruggebracht naar een weekend.
Er zijn 2 loterijen gekomen (kinderen en volwassenen). Kinderen ontvangen een activiteitenkaart en bij het inleveren van een volle kaart een lot. Dit concept heeft zeker bijgedragen aan een toename van het bezoekersaantal. Het feest wordt inmiddels door zo’n 400 kinderen bezocht en ook de avonden met live optredens worden steeds drukker en gezelliger. Omdat de financiële ondersteuning na de herstructurering deels is opgeheven en/of verlaagd, wordt sinds 2013 €1,50 berekend voor een activiteitenkaart. Van volwassenen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een lot.

Even voorstellen: het organisatieteam
Sinds 2002: Gerrit & Antoinette van Huisstede, organisatoren van het eerste uur. Gerrit is nog steeds de actieve verantwoordelijke voor de kinderattracties. Als het even kan, maakt hij in zijn loods weer een leuk nieuw spel, liefst ieder jaar. Antoinette is eveneens vanaf het begin actief in het team. Zeg maar met alles wat niet in een functie of taak te omschrijven valt. Kortom: zij doet heel erg veel.
Sinds 2003: Eric Teffer komt de organisatie versterken. Geweldig, want Eric weet alles van muziek- en belichtingstechniek. Daarnaast doet Eric de vrijwilligerswerving en –indeling.
Sinds 2008: Het team wordt uitgebreid met Sylvia Hauser en MVisser, beiden sterk in organiseren, plannen en vooral “regelen”. Mede door M. Visser en Sylvia is het straatfeest uitgegroeid tot een ware happening en inmiddels een begrip in de buurt en zelfs daarbuiten.
Sinds 2010: Liesbeth de Kruif schrijft de persberichten, flyer- en websiteteksten.
Sinds 2012: Jacqueline van Huisstede ondersteunt het team op allerlei, maar vooral administratief-financieel gebied.
Sinds 2014: Marko Hoogelander verzorgt als dj het avondprogramma en sinds 2016 ook de loterijsponsoring, zowel lokaal als landelijk.
Kortom, inmiddels een flink team, waarbij gebruik gemaakt wordt van ieders talenten. Daarnaast is er een min of meer vast vrijwilligersteam van ca. 70 personen. En dat is natuurlijk fantastisch. Zonder hen is het Rosmolen Wijkfeest niet mogelijk. Het organisatieteam hoopt het straatfeest nog jaren voort te kunnen zetten!